Rozpoczęcie sezonu 2019 – zgłoszenie

W celu zgłoszenia prosimy o podanie danych.
Prosimy o prawidłowe wypełnianie formularza, ponieważ niektóre dane będą decydowały o wynikach !!!

Imię i nazwisko:

Nazwa załogi:

Ilość członków załog:

Marka pojazdu:

Model pojazdu:

Numer rejestracyjny:

Rok produkcji:

Numer kontaktowy:

Adres email:

Zdjęcie pojazdu:

Informacje dodatkowe:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych do celów organizacji zlotu "Rozpoczęcie sezonu 2019", zobowiązuję się do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i słuchania poleceń organizatora.
AKCEPTUJ

Zgłoszenia stacjonarne możliwe od 07.04.2019 w godzinach od 8:00 do 9:00

Załogi które mają konto pocztowe w usłudze gmail prosimy o sprawdzenie folderu spam